Assista Scriba

Assista Scriba is gespecialiseerd in de organisatorische ondersteuning van plaatsings- en herzieningscommissies bij reorganisaties en fusies bij non-profit organisaties. Daarnaast verleent Assista Scriba (ambtelijk) secretariële ondersteuning bij bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).


Wanneer Assista Scriba

Net zoals in het bedrijfsleven vaak gebeurt moet ook een overheidsorganisatie op gezette tijden de organisatie aanpassen aan de wensen van de tijd.
Het traject dat bij een overheidsreorganisatie in acht moet worden genomen is aan behoorlijk veel regels gebonden. Om dit in de juiste banen te leiden is niet alleen een goede voorbereiding onontbeerlijk, maar ook een uiterst zorgvuldige uitvoering.

Assista Scriba heeft reeds vele overheidsinstanties bijgestaan bij plaatsingsprocedures, door zowel inhoudelijke als organisatorische ondersteuning te bieden bij de uitvoering daarvan.

De diensten die Assista Scriba onder meer kan bieden:

  • Het opstellen en verwerken van belangstellingsregistratieformulieren
    en bijbehorende correspondentie;
  • Verzorgen van het ambtelijk secretariaat van de plaatsingsadviescommissie;
  • Bewaken van de procedure (Sociaal Statuut en Sociaal Plan) en verlenen ondersteuning bij (de redactie van) eindadvisering en rapportages.

Assista Scriba kan in diverse fasen van het proces worden ingezet.

Naast het begeleiden van plaatsingsprocedures verleent Assista Scriba ook (ambtelijk) secretariële ondersteuning bij bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van personele aangelegenheden:

  • completeren en bestuderen van dossiers;
  • voorbereiden van de hoorzitting;
  • bijwonen hoorzitting en verzorgen verslaglegging;
  • opstellen (pre)advies.

Assista Scriba | Vijverhofstraat 3 | 5913 TV Venlo | T 077 354 19 07 | M 06 53 36 88 10 | E info@assistascriba.nl